0

Adatvédelmi nyilatkozat

Általános rendelkezések

A Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1047 Budapest, Váci 19 Irodaház, Váci út 15-19.; cégjegyzék szám: 01-09-275548), adatkezelő tiszteletben tartja a www.flyweargroup.com honlapot (“Honlap”) látogatók adatvédelemhez való jogát. A jelen adatvédelmi nyilatkozat kiterjed a Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság által gyűjtött adatokra és arra, hogyan használja ezen adatokat. A jelen adatvédelmi nyilatkozat arról is tájékoztat, hogy mi a teendőd, ha nem járulsz hozzá személyes adataid gyűjtéséhez, kezeléséhez vagy megosztásához (továbbításához) a Honlap látogatása során.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosítható, ezért kérjük, időszakonként ismételd meg ezen oldal látogatását annak biztosítása érdekében, hogy tisztában legyél a mindenkor hatályos adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmával és ennek ismeretében tudd megadni vagy visszavonni hozzájárulásodat az adatkezeléshez.

Személyes adatok

A Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adataidat (név, szállítási és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, születési dátum, nem) kizárólag akkor kezeli, ha azokat önkéntesen rendelkezésre bocsátottad és abból a célból, hogy az adatkezelő a megrendelt szolgáltatást nyújtani tudja. Ha a kért személyes adatokat részünkre megadod, ezzel hozzájárulsz a megadott adatok kizárólag a Te azonosításod és statisztikai adatfeldolgozásod, a Veled való kapcsolattartás és a szerződés teljesítése céljából történő kezeléséhez. Csak a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célból feltétlenül szükséges személyes adataidnak önkéntes megadását, és az ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulásodat kérjük. Személyes adataidat kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célhoz szükséges mértékig és időtartamig kezeljük. Adatfeldolgozó igénybe vételére, valamint adattovábbításra nem kerül sor.

A látogatók igényeinek jobb megértése és így szolgáltatásaink és honlapunk hatékonyságának növelése céljából a következő személyes adataidat kezeljük: az általad használt böngésző, az operációs rendszer típusa és annak a honlapnak a domain neve, ahonnan a mi honlapunkra vagy hirdetésünkre kattintottál.

Az adatkezelés jogalapja a fenti célok (szerződés teljesítése, honlap hatékonyságának növelése és a szolgáltatások fejlesztése) tekintetében az érintett hozzájárulása (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja). A szerződés megkötése tekintetében az adatkezelés jogalapja továbbá az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozásakor, tartalmának meghatározásakor, módosításakor, teljesítésének figyelemmel kísérésekor, az abból származó díjak számlázásakor, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítésekor az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (1)-(3) bekezdése.

A szolgáltatás megrendelése céljából és az ahhoz kapcsolódó célból történő adatkezelésen kívül lehetőséged van hozzájárulni emailen történő direkt marketing céljából történő adatkezeléshez is. Az email útján végzett direkt marketing esetén a teljes neved, email címed és sporttal kapcsolatos hobbid kezeléséhez járulsz hozzá. Személyes adataidat addig kezeljük, amíg hozzájárulásodat vissza nem vonod. Az általad rendelkezésre bocsátott információt más forrásból szerzett, a sporttal kapcsolatos hobbidra vonatkozó információval összekapcsolhatjuk, beleértve az olyan adatokat, amelyeket más szervezeteknek juttattál (azzal, hogy azok megoszthatók, illetve továbbíthatók), illetve a nyilvános forrásból beszerezhető, a sporttal kapcsolatos hobbidra vonatkozó adatokat. Ezen információkból a sporttal kapcsolatos érdeklődési körödre vonunk le következtetést, ami abban segít bennünket, hogy tökéletesebben tervezhessük meg honlapunkat, valamint személyre szabottan tudjunk emailen direkt marketing anyagot küldeni részedre. Személyes adataidat harmadik személlyel előzetes hozzájárulásod nélkül nem osztjuk meg. Biztosítjuk személyes adataidnak a nyilvántartásainkból való törlésének lehetőségét is.

Az emailen keresztül történő direkt marketing céljából történő adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (4) bekezdése. A Te döntésed, hogy hozzájárulásodat adod-e a direkt marketing célú adatkezeléshez. Bármikor visszavonhatod a direkt marketing céljából adott hozzájárulásodat.

Bármikor visszavonhatod továbbá a látogatók igényeinek jobb megértése és így szolgáltatásaink és honlapunk hatékonyságának növelése céljából kezelt személyes adatok (az általad használt böngésző, az operációs rendszer típusa és annak a honlapnak a domain neve, ahonnan a mi honlapunkra vagy hirdetésünkre kattintottál) kezeléséhez adott hozzájárulásodat is.

Amennyiben nem járulsz hozzá ahhoz, hogy személyes adataidat gyűjtsük és kezeljük, kérjük, ne bocsáss rendelkezésünkre ilyen adatot. Amennyiben már rendelkezésünkre bocsátottál személyes adatot és azt kívánod, hogy azokat a továbbiakban ne kezeljük és töröljük nyilvántartásainkból, kérjük, írj nekünk az office@flyweargroup.com e-mail címre.

Kapcsolt honlapok

A Honlap tartalmazhat más honlapokra utaló linket. Ez utóbbi honlapok adatvédelmi politikája eltérhet a jelen honlapétól. Ezért kérjük, tanulmányozd át a Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság honlapján lévő linkről elérhető, illetve a honlap keretei között megjelenített más honlapok adatvédelmi nyilatkozatait. A Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság nem felelős az ilyen adatvédelmi politikákért vagy gyakorlatokért.

A számítógép merevlemezén automatikusan elhelyezhető információ

Amennyiben megtekinted valamely honlapunkat vagy hirdetésünket, bizonyos adatok kerülhetnek tárolásra a számítógépeden. Ilyen információ lehet például a “cookie” vagy egy ahhoz hasonló fájl, amely lehetővé teszi számunkra, hogy az érdeklődésednek és preferenciáidnak megfelelően testre szabjuk honlapunkat. A legtöbb böngészővel lehetőséged nyílik arra, hogy a cookie-kat töröld a számítógépedről, megakadályozd azok telepítését, illetve hogy figyelmeztetést kapj, mielőtt a cookie tárolásra kerül a gépeden. Kérjük, szíveskedj böngésződ használati utasításait áttanulmányozni ezen funkciók megismerése érdekében. Felhívjuk a figyelmedet, hogy a cookie-k eltávolítása vagy elhelyezésük megakadályozása gátolhat honlapunk teljeskörű használatában. Lehetséges, hogy le kell töltened valamilyen alkalmazást vagy át kell állítani valamilyen biztonsági beállítást ahhoz, hogy a Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság honlapján lévő valamely információhoz hozzáférhess.

A személyes adatok védelme

A Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság biztonságosan kezeli az adatokat és ennek érdekében minden szükséges, a technika állása szerint elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz. A Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság a technika állása szerint elvárható módon védi a személyes adataidat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés ellen. Amennyiben személyes adatot bocsátottál rendelkezésre, azt olyan szervereken tároljuk, amelyet a Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság megkísérelt megvédeni jogosulatlan hozzáféréstől vagy behatolástól. A Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság nem felel azért, ha hackerek jogellenes eszközök igénybevételével jogosulatlanul hozzáférnek az adatokhoz. A Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság a jelen honlapra juttatott adatokat Magyarországon kívül, azonban az Európai Gazdasági Térségen belül is tárolhatja.

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben személyes adatot bocsátottál rendelkezésre a www.flyweargroup.com honlapon keresztül, és ezen személyes adatok nyilvántartásainkból való törlését kívánod, kérjük, a következő címre írj levelet: office@flyweargroup.com

Jogorvoslat

Személyes adataiddal kapcsolatban Téged az alábbi jogok illetnek meg:

 1. tájékoztatást kérhetsz személyes adatai kezeléséről,
 2. tiltakozhatsz az adatkezelés ellen: a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
 3. kérheted személyes adataidnak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését;
 4. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410) fordulhatsz, mivel a Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll;
 5. követelheted az adataidnak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével Neked okozott kár megtérítését, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, vagy amennyiben a kár a Te szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásodból származott.

Kérelmedre az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül tájékoztatást ad.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. kezelése jogellenes;
 2. az érintett kéri;
 3. az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ("Hatóság") (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410) elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett jogosult a Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulni az Infotv. alapján.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha Ön, mint érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, Ön, mint érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Amennyiben úgy véled, hogy a Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság megsértette a jelen adatvédelmi nyilatkozatban, illetve az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakat, akkor ez utóbbi törvény 22. §-a alapján bírósághoz fordulhatsz. Választásod szerint a pert lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindíthatod.

Amennyiben bármilyen kérdésed van jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatosan, kérdésedet az office@flyweargroup.com e-mail címre küldheted el vagy postán a székhelyünkre (1047 Budapest, Váci 19 Irodaház, Váci út 15-19. Az adatkezelő adatkezeléséért felelős kapcsolattartója Gyüre Ildikó.

Telefon: +36 20 582 1087

Jelen nyilatkozat 2017.02.01. napjától hatályos.

Az adatkezelő adatkezeléseinek nyilvántartásbavételi számai:

 • webáruház üzemeltetése: NAIH-
 • direkt marketing: NAIH-113057/2017.
 • szolgáltatás és honlapfejlesztés / véleménykutatás: NAIH-