0

Felhasználási feltételek

Fontos információ! A www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely használata előtt kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az alábbi jogi nyilatkozatot (“Jogi Nyilatkozat”). Ez a Jogi Nyilatkozat szabályozza az www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely és a rajta szereplő valamennyi anyag Ön általi használatát, ideértve a cookie-k használatát is.

Általános bevezetés

Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) a Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1047 Budapest, Váci 19 Irodaház, Váci út 15-19..; cégjegyzékszám: 01-09-275548; adószám: 25443949-2-41) kezeli.

Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság.

Székhely: 1047 Budapest, Váci 19 Irodaház, Váci út 15-19.

Adószám: 25443949-2-41

Bankszámla szám: 11704007-21027756-00000000 (OTP Bank)

Cégjegyzékszám: 01-09-275548

Nyilvántartásba vételt végző hivatalos szerv neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartásbavétel időpontja: 2015. 12. 22.

Tárhelyszolgáltató: Vision Software Kft. és a Rackforest

Adatvédelmi nyilvántartási számok: direkt marketing: NAIH-113057/2017.

A www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen Jogi Nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a Jogi Nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük, hogy tekintsen el a www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely használatától. A jelen jogi feltételekre a magyar jog irányadó, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog előírásaira. A www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyhez való hozzáféréssel és annak használatával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jogvitákra a magyar bíróságoknak legyen kizárólagos joghatóságuk.

A Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság bármikor jogosult előzetes tájékoztatás nélkül a Jogi Nyilatkozat megváltoztatására, és/vagy a www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyhez való hozzáférés megszüntetésére. Ezért kérjük, ezen oldal látogatását időszakonként ismételje meg annak érdekében, hogy az Önnel szemben kötelező erejű, az adott időszakban hatályos jogi feltételeket és kiegészítő jogi feltételeket megismerhesse.

Szellemi tulajdonjogok

A www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely személyes időtöltésként és tájékozódási céllal látogatható. Bármely, az www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyen levő anyagot kizárólag nem üzleti, hanem oktatási, magán- vagy házi használatra egy számítógép merevlemezére töltheti le vagy nyomtathatja ki, de ezen az engedélyezett felhasználáson túl a www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely tartalmának terjesztése, formai vagy tartalmi módosítása, továbbítása vagy ismételt hozzáférhetővé tétele a Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság előzetes írásbeli hozzájárulását igényli. A www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely harmadik fél honlapjáról történő hivatkozása (linking, framing) a Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság előzetes írásbeli hozzájárulását igényli.

A www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyen található tartalmakhoz (ideértve, de nem kizárólag a fotók, grafikai képek/szöveg, audio-vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb.) fűződő szerzői jog, illetve egyéb szellemi tulajdonjog a Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaságot illetve kapcsolt vállalkozásait illeti meg. A www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyhez történő hozzáférés vagy a www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely használata semmilyen jogot, ezen belül szellemi tulajdon- vagy hasznosítási jogot nem keletkeztet. A www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyhez fűződő valamennyi jognak és igénynek a kizárólagos jogosultja a Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság és kapcsolt vállalkozásai. A Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság honlapjai szerzői és egyéb alkalmazandó jogi védelem alatt állnak. Amennyiben ezen Jogi Nyilatkozatot megsérti, a www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely látogatásához való joga automatikusan megszűnik. A Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartja a jogát minden, a jelen dokumentumban ki nem kötött joggal kapcsolatban is.

A Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül kifejezetten tilos:

  • kereskedelmi célokra használnia a www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyet, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő márkákat; és
  • módosítani a www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyet (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe).

A www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyen megjelenő neveket, logókat és megjelöléseket a Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság, illetve kapcsolt vállalkozásai azokon a földrajzi területeken használják, ahol ezek engedéllyel használt bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló védjegyek. A Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság nem használja és nem szándékozik használni ezen neveket, logókat és megjelöléseket olyan földrajzi területeken, ahol a használatra a Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság nem jogosult, és ilyen földrajzi területekre nem szállítja vagy kínálja eladásra azon termékeket, illetve szolgáltatásokat, amelyek ilyen nevet, logót vagy megjelölést viselnek. A védjegyek vagy a www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely bármely más tartalmának a jogi feltételekben foglaltaktól, illetve a www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely tartalmában feltüntetettektől eltérő felhasználása vagy jogellenes, illetve jóerkölcsbe ütköző használata szigorúan tilos.

Tartalom

A www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze. A www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság nem garantálja a www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely megszakítás- és hibamentes működését.

A www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu weboldal a Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság termékei iránt érdeklődők számára kínál termékeket megvásárlásra.

A Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult a www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely tartalmának előzetes tájékoztatás nélküli megváltoztatására.

A www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaságnak bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk.

A www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyen közzétett tájékoztatás és elektronikus hirdetés tekintetében a Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság szavatolja, hogy a tájékoztatás megfelel az elektronikus hirdetésre vonatkozó jogi szabályozásnak az alábbiak szerint. A Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság szavatolja, hogy elektronikus hirdetései a hirdetés jellegéről világosan és egyértelműen azonosítható módon ad tájékoztatást, amint az hozzáférhetővé válik az igénybe vevő számára. Szavatolja továbbá, hogy az eladásösztönző ajánlat – így különösen az árengedmény, ajándék -, illetve az eladásösztönző vetélkedő vagy nyereményjáték, sorsolásos játék és más szerencsejáték ilyen jellegéről ugyancsak világos és egyértelműen azonosítható módon tájékoztatást és könnyen hozzáférhetővé teszi az ajánlati felhívás részleteit, illetve a részvétel feltételeit. A Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság szavatolja, hogy a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték szervezése esetében mindenben eleget tesz a jogszabályi rendelkezéseknek.

 

Cookie-k használata

A www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy cookie-kat használjunk az alábbi szabályoknak megfelelően. Ha nem ért egyet a cookie-k ilyen használatával, böngészőjét ennek megfelelően állítsa be, vagy ne használja a www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyet. Ha kikapcsolja a cookie-kat, amiket használunk, annak hatása lehet a www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyen tapasztalt felhasználói élményére.

Az alábbi szabályok valamennyi, a Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság által vagy nevében üzemeltetett webhelyre, márkák harmadik fél platformjain (mint például a Facebook vagy az Instagram) található platformjaira valamint olyan applikációkra vonatkozik, amelyeket ilyen harmadik platformon lévő oldalon érhet el vagy használhat, és amelyeket a Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltet, vagy annak nevében üzemeltetnek.

Az alábbi szabályok meghatározzák a cookie-k fogalmát illetve összefoglalják a különböző típusú cookie-kat, amiket a www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyen használunk vagy használhatunk, valamint azok céljait és élettartamát (vagyis, hogy milyen sokáig marad egy cookie az Ön eszközén).

A cookie-k olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a számítógépén tárolódnak (vagy más internet képes eszközökön, mint okostelefonokon vagy táblagépeken), amikor meglátogatja a www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyet. Egy cookie általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan a cookie jött, a cookie „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad az eszközén) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

A cookie-kat arra használjuk, hogy a www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyet könnyebben lehessen használni, és hogy jobban testre lehessen szabni azt, valamint a szolgáltatásunkat az Ön érdeklődésének és igényeinek megfelelően. A cookie-kat arra is lehet használni, hogy segítsenek felgyorsítani a jövőbeni tevékenységeit és jobbá tegyék az Ön élményét a www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely használata közben. Arra is használjuk a cookie-kat, hogy anonim, összesített statisztikákat készítsünk, amelyekkel jobban megértjük, hogy az emberek hogyan használják a www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyet és hogy segítsenek nekünk javítani annak struktúráját és tartalmát. Ebből az információból nem tudjuk Önt személy szerint azonosítani.

Egyféle cookie-t használhatunk a www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyen: ún. „állandó cookie”-kat. Az állandó cookie-k addig maradnak az eszközén, amíg manuálisan ki nem törli őket (de a cookie élettartalmától és az Ön böngésző beállításaitól függ is, hogy meddig maradnak eszközén).

Néhány oldal, amit meglátogat, ugyancsak gyűjt információt pixel tagokat használva (clear giftnek is nevezik őket), amelyeket meg lehet osztani harmadik féllel, ami közvetlenül támogatja promóciós tevékenységeinket és weboldalfejlesztésünket. Például, látogatóink weboldal használati információját meg lehet osztani harmadik fél reklámügynökségekkel, hogy hatékonyabban tudjuk használni az internet banner hirdetéseket a weboldalainkon. Mindamellett az információ nem személyesen azonosító, habár köthető a személyes adatokhoz.

Az www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyen használt cookie-k:

Cookie típusa

Mire szolgál? Ezek a cookie-k alapvetőek ahhoz, hogy az www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely jól működjön, lehetővé teszik, hogy mozogjon a webhelyen és használja a lehetőségeket. Például a korábbi lépésekre való emlékezés (pld. beírt szöveg), amikor visszanavigál egy oldalra ugyanabban a munkamenetben.

Személyes adatot gyűjt a felhasználóról / azonosítja a felhasználót? Ezek a cookie-k nem azonosítják Önt egyénileg. Ha nem fogadja el ezeket cookie-kat, annak hatása lehet az www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyre és annak, részeinek teljesítményére.

Mire szolgál? Ezek a cookie-k segítenek megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba az www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhellyel azáltal, hogy információt szolgáltatnak a meglátogatott helyekről, arról, hogy mennyi időt töltenek az oldalon, és bármely problémáról, amivel találkoztak, mint például a hibaüzenetek. Ez segít nekünk a webhelyeink teljesítményének javításában.

Személyes adatot gyűjt a felhasználóról / azonosítja a felhasználót? Ezek a cookie-k nem azonosítják Önt egyénileg. Az adatokat összesítve és névtelenül gyűjtik.

Mire szolgál? Ezek a cookie-k lehetővé teszik az www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelynek, hogy emlékezzen arra, miket választott Ön (mint például a felhasználóneve, nyelv, vagy a régió, ahol ön tartózkodik), hogy egy személyesebb online tapasztalatot nyújtsanak. Azt is lehetővé teszik a látogatóknak, hogy videókat nézzenek, és társasági eszközöket használjanak, mint például a blogok, chatszobák és fórumok.

Személyes adatot gyűjt a felhasználóról / azonosítja a felhasználót? Az ezek cookie-k által gyűjtött információkban lehetnek személyesen azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott, mint a felhasználóneve vagy profilképe. Mindig nyilvánvalóan tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen információt gyűjtünk, mit csinálunk vele és kivel osztjuk meg azt. Ha nem fogadja el ezeket a cookie-kat, annak hatása lehet az www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely teljesítményére és funkcionalitására és korlátozhatja hozzáférését az www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely tartalmához.

Mire szolgál? Ezeket a cookie-kat olyan tartalmak szállítására használjuk, amelyek relevánsabbak az Ön és az Ön érdeklődési köre számára. Ezeket arra lehet használni, hogy célzott hirdetést juttassanak el Önhöz, és hogy korlátozzák, hogy hányszor néz meg egy hirdetést. Ezeket a cookie-kat arra használhatjuk, hogy emlékezzenek a webhelyekre, amelyeket meglátogatott és megoszthatjuk ezt az információt más felekkel, ideértve hirdetőket és ügynökségeinket.

Személyes adatot gyűjt a felhasználóról / azonosítja a felhasználót? Ezeknek a cookie-knak legtöbb fajtája követi a fogyasztókat IP címükön keresztül ez által gyűjthet személyesen azonosítható információkat

  1. Szükséges cookie-k
  2. Teljesítményt növelő cookie-k
  3. Funkcionalitást segítő cookie-k
  4. Reklámok célzását segítő cookie-k

Amikor meglátogatja a www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyet, kaphat cookie-kat harmadik fél webhelyekről és domainekről. Mi arra bíztatjuk Önt, hogy azonosítsa a cookie-kat mielőtt használatba kerülnek, mert így eldöntheti, akarja-e fogadni őket. Ezekről a cookie-król többet találhat az érintett harmadik fél webhelyeken.

A legtöbb internet böngésző kezdetben arra van beállítva, hogy elfogadja a cookie-kat. Megváltoztathatja a beállításokat, hogy blokkolja a cookie-kat, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor cookie-kat állítanak be az eszközén. Számos módja van a cookie-k kezelésének. Kérjük, hogy nézze meg a böngésző információkat vagy a segítség oldalt, ha többet kíván megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról.

Ha kikapcsolja az általunk használt cookie-kat, annak hatása lehet az élményre, amíg a www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyen van, például nem látogathatja meg az www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely bizonyos részeit, vagy nem kaphat személyre szabott információt, amikor meglátogatja az www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyet.

Ha különböző eszközöket használ az www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely megtekintésére és elérésére (pl. számítógép, okostelefon, táblagép, stb.) legyen biztos, hogy minden egyes böngésző azokon az eszközökön az ön cookie igényeinek megfelelően van beállítva.

Felelősség

A törvény által megengedett mértékig a Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait, vezetőit és alkalmazottait – ezennel kizár minden felelősséget az www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely Ön általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg az www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyen közzétett információ ösztönözte Önt;
  • az www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely használatának lehetetlensége; és
  • az www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyen szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait és vezetőit – szándékos cselekedetének, szándékos mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

 

A www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely tartalmához való hozzáférésből vagy a hozzáférés hiányából, illetve tartalmának felhasználásából, vagy a felhasználás hiányából eredő közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető, vagy nem vagyoni kártérítés alapjául szolgáló károkért a Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság (ideértve kapcsolt vállalatait, a Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság és kapcsolt vállalatainak vezetőit, igazgatóit, alkalmazottait, részvényeseit, vagy ügynökeit) lehető legszélesebb körben kizár minden felelősséget. A Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság nem vállal helytállást azért, hogy az www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely, illetve a szerver, amely az www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyet hozzáférhetővé teszi, vírusmentes, illetve mentes kár okozására alkalmas alkotórészektől. A www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyet látogató személy (és nem a Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság) viseli az ezen károkból eredő szervíz-, javítási, korrekciós illetve valamennyi egyéb költséget, illetve más kárt.

 

Beküldött információk

Ha Ön bármilyen információt vagy anyagot küld nekünk, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot tetszésünk szerint, térítésmentesen felhasználhatjuk, és megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.

A www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhely azon részein, ahol a webhely egyéb felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat nem ellenőrizzük, illetve nem kötelességünk az ilyen információk figyelése, és semmilyen felelősséget nem vállalunk az ilyen információkért. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bárminemű ilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátásunk szerint szerkesszünk vagy eltávolítsunk webhelyünkről.

A Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság a részére az interneten keresztül küldött vagy továbbított leveleket és anyagokat nem bizalmas és nem védett anyagként kezeli. Bármilyen levélnek vagy anyagnak erre a webhelyre történő elküldésével vagy továbbításával Ön beleegyezik abba, hogy a Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság vagy bármely kapcsolt vállalkozása az anyagot az www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyen az Adatvédelmi Nyilatkozatban megjelölt célra felhasználhatja, ideértve a többszörözést, továbbítást, közzétételt, sugárzást és a www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyre történő feltöltést. A Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság nem köteles a www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyre küldött üzenetek megválaszolására, illetve az ilyen küldemény és/vagy anyag fejében térítés fizetésére.

Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy az alkalmazandó nemzeti jog rendelkezik az illegális internetes tartalmakról, így tartózkodjon mindennemű törvénytelen, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, pornográf, illetlen, gyalázkodó, vagy bármely olyan anyag www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyre történő feltöltésétől vagy továbbításától, amely bűncselekménynek vagy más jogsértésnek minősül, illetve ilyennek minősülő magatartásra ösztönöz.

A Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság nem képes, és ennek következtében nem vállal semmiféle kötelezettséget arra nézve, hogy a webhelyre feltöltött anyagokat, leveleket átnézze. A Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartja magának a kizárólagos jogot arra, hogy saját döntési körében, bármilyen okból elfogadhatatlan tartalmakat, leveleket a www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyről eltávolítsa.

Adatvédelem

A www.motoflywear.com és a www.shop.motoflywear.hu webhelyen keresztül megadott személyes adatok, például név és e-mail cím használata teljes mértékben az Adatvédelmi Nyilatkozatunknak megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el az Adatvédelmi Nyilatkozatot, mielőtt bármilyen információt a rendelkezésünkre bocsátana.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen: Motoflywear Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Váci 19 Irodaház, Váci út 15-19.

Iratkozzon fel hírlevelünkre! Feliratkozom